HJV

Bliv frivillig
1440X810_0009_HJV_C3B9788

Hjemmeværnet er et alsidigt beredskab. Vores frivillige spænder bredt i deres evner, og samlet er vi i stand til at løse et stort spekter af opgaver, der støtter samfundet og Forsvaret. Du kan læse om nogle af vores opgaver herunder.

Opgaver

Farvandsovervågning 

Hjemmeværnet støtter Søværnets Operative Kommando med overvågning af de danske farvande. Vi har fartøjer fordelt langs Danmarks kyster og kan i de fleste tilfælde være fremme indenfor to timer.

Redning til søs

Ved nødsituationer til havs er Hjemmeværnet ofte de første, der når frem. Vi støtter andre myndigheder med effektiv og hurtig håndtering af havsnød og vi er en essentiel del af sikkerheden til søs.

Havmiljøopgaver

Hjemmeværnet er en vigtig del af det danske miljøberedskab. Vi kan hurtigt og effektivt inddæmme og opfange oliespild i danske farvande.

Patruljesejlads

Hjemmeværnet er en vigtig samarbejdspartner for Politiet når de skal operere til søs, hvor vi bl.a. hjælper med kontrol af lystsejlere, promillesejlads og havjægere.

Toldsejlads

Hjemmeværnet støtter SKAT med fartøjer, når de har behov for at borde skibe og gennemføre toldkontroller.

Sikring af Danmarks infrastruktur

En række offentlige og private virksomheder er afgørende for, at samfundet fungerer. Hjemmeværnet er særligt uddannet til at beskytte anlæg og installationer inden for transport, kommunikation, IT og forsyning af el, vand, varme og gas.

Personeftersøgning

Hjemmeværnet har over 15.000 frivillige fordelt over hele landet. Derfor anvendes vores beredskab ofte til eftersøgning af forsvundne personer. Vi kan hurtigt stille op med et større antal frivillige og få afsøgt store områder hurtigt og effektivt.

 

Afvikling af større begivenheder

Ved store begivenheder, som politiske topmøder, festivaler, kultur- og sportsarrangmenter, er det ofte Hjemmeværnet, der sikrer rammerne med færdselsregulering, afspærring og adgangskontrol.

Sneberedskab

Hvis vinteren viser sig fra sin ekstreme side, sikrer vi med terrængående køretøjer, at der fortsat er kontakt med alle dele af landet og at Politi eller ambulancefolk kan komme frem hvor de behøver.

Beredskab ved stormflod

Oversvømmelse og stormflod kan både skabe omfattende skader og udsætte mange mennesker for fare. Hjemmeværnet står klar til at hjælpe personer ud af oversvømmede områder, opbygge diger for at mindske skader eller afspærre oversvømmede områder.

Bevogtning af Forsvarets udstyr

I tilfælde af forhøjet beredskab står vi klar til at bevogte og sikre Forsvarets materiel, flådestationer, havne, skibe, lufthavne, fly og helikoptere

Uddannelse af Forsvarets soldater

Hjemmeværnet er en vigtig del af nationale og internationale øvelser og uddannelsen af vores professionelle soldater. En indsats der styrker Forsvaret.