HJV

Bliv frivillig
00'erne

2008Hjemmeværnet sender en bevogtningsdeling til tjeneste i Afghanistan.

2003Hjemmeværnet bliver en vigtig del af terrorberedskabet og det nye danske totalforsvar.

90'erne

1998: Virksomhedshjemmeværnet oprettes.

1992 og frem: Hjemmeværnet omstruktureres fra mobiliseringsforsvar til et kapacitetsforsvar og øger støtten til det civile samfund.

80'erne

1983: Hjemmeværnet når sit hidtil højeste medlemstal med 77.000 medlemmer.

70'erne

1975: Hjemmeværnet kommer i kraftig modvind under 70’ernes politiske radikalisering.

60'erne

1964: Hjemmeværnet støtter forsvaret med observation af det danske luftrum.

1961: Kvindekorpsene optages i Hjemmeværnet.

50'erne

1953: Kvindeligt Flyvekorps oprettes.

1952: Marinehjemmeværnet og Flyverhjemmeværnet oprettes.

40'erne

1949: 1. april bliver de private Hjemmeværnsforeninger til det statslige Hjemmeværn. Denne dag regnes for at være Hjemmeværnets fødselsdag.

1945: Den 20. juni grundlægges tanken om Hjemmeværnet i Odense af 250 tidligere modstandsfolk.